"Antycypacyjne dostosowanie posturalne w wypadzie szermierczym”Załączniki:

Termin obrony
Rozprawa doktorska
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2