"Antycypacyjne dostosowanie posturalne w wypadzie szermierczym”Załączniki:

Rozprawa doktorska
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2