"Aktywność fizyczna kobiet i mężczyzn z niezależnych centrów kultury na tle zaleceń prozdrowotnych i samooceny jakości życia"Załączniki:

Termin obrony
Rozprawa doktorska
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2