Regulamin samorządu studenckiego

Termin obowiązywania  Plik
od 1 października 2015 r.