Regulamin samorządu studenckiego zatwierdzany jest Zarządzeniem Rektora.

Termin obowiązywania  Plik
od 11 października 2021

Wersje archiwalne regulaminu

Termin obowiązywania  Plik
od 27 listopada 2020 r.
od 1 października 2015 r.