Pełnomocnik Rektora ds.studentów, doktorantów i pracowników niepełnosprawnych. został powołany na podstawie Zarządzenia nr 36/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 1 października 2019r.w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds.studentów, doktorantów i pracowników niepełnosprawnych.

1. Powołuje się dr Damiana Kanię na Pełnomocnika Rektora ds. studentów, doktorantów i pracowników niepełnosprawnych.

2. Pełnomocnictwo obowiązuje do dnia 31sierpnia 2020 roku.