Zamówienie publiczne 23/2011
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę specjalistycznej aparatury badawczo-treningowej dla Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach o wartości poniżej 193.000 euro.