Zamówienie publiczne 23/2011
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę specjalistycznej aparatury badawczo-treningowej dla Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach o wartości poniżej 193.000 euro.

  • SIWZ.doc
  • Ogłoszenie o zamówieniu.doc
  • Formularz ofertowy.doc
  • Oświadczenie wykonawcy z art. 22 pzp.doc
  • Oświadczenie wykonawcy z art. 24 pzp.doc
  • Opis przedmiotu zamówienia.doc
  • Umowa.doc