Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na świadczenie usług zdrowotnych w przedmiocie lekarskich badań okresowych i kontrolnych dla Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach