Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych dla studentów AWF w Katowicach w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, najmu sprzętu pływającego oraz korzystania z infrastruktury Ośrodka w trybie przetargu nieograniczonego