Ogłoszenie o zamówieniu publicznymna "Dostawę i montaż mebli dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach".

Wykaz stolarki

Pytania i odpowiedzi

  • zestaw 1
  • zestaw 2

Wybór najalepszej oferty

  • zawiadomienie o wyborze najlepszej oferty