Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na „Świadczenie na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach usług składu, druku i oprawy publikacji wydawanych przez AWF Katowice”,

Wybór najkorzystniejszej ofert

  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty