Zamówienie Publiczne nr 01/2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługę kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości poniżej 200.000 Euro w trybie przetargu nieograniczonego


Zamówienie Publiczne nr 02/2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę i montaż mebli do zmodernizowanych pomieszczeń biurowych rektoratu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości poniżej 200.000 Euro w trybie przetargu nieograniczonego


Zamówienie Publiczne nr 03/2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę energii elektrycznej do obiektów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w trybie przetargu nieograniczonego


Zamówienie Publiczne nr 04/2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę materiałów biurowych, a także papieru do drukarek i ksero, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek dla Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach


Zamówienie Publiczne nr 05/2013

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługę organizacji zimowych obozów specjalizacji instruktorskiej (narciarstwo zjazdowe, snowboard) dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach


Zamówienie Publiczne nr 06/2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na świadczenie usług w zakresie prowadzenia badań lekarskich dla studentów i kandydatów na studia w Akademii Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach


Zamówienie Publiczne nr 07/2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na na usługi związane z organizacją obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach


Zamówienie Publiczne nr 08/2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup aparatury informatycznej i dydaktycznej dla Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach


Zamówienie Publiczne nr 09/2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup oprogramowania i aparatury informatycznej  dla Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach


Zamówienie Publiczne nr 10/2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na  zakup oprogramowania komputerowego i akcesoriów aparatury audio dla Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach


Zamówienie Publiczne nr 11/2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na modernizację skweru przed budynkiem głównym Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


Zamówienie Publiczne nr 12/2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na świadczenie na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach usług obejmujących druk i wdrukowywanie danych związanych z prowadzeniem studiów, studiów doktoranckich, podyplomowych i kursów doszkalających w trybie przetargu nieograniczonego


Zamówienie Publiczne nr 13/2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi związane z organizacją obozów letnich dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki na Warmii i Mazurach


Zamówienie Publiczne nr 14/2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na „Świadczenie na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach usług składu, druku i oprawy publikacji wydawanych przez AWF Katowice”,


Zamówienie Publiczne nr 15/2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na modernizację skweru przed budynkiem głównym Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


Zamówienie Publiczne nr 16/2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na „Remont instalacji elektrycznej w budynku Domu Studenta Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach”


Zamówienie Publiczne nr 17/2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wymianę stolarki drzwiowej wydzielenia pożarowego w Domu Studenta Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


Zamówienie Publiczne nr 18/2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup aparatury i urządzeń do celów badawczych oraz dydaktycznych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


Zamówienie Publiczne nr 19/2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na remont wejścia głównego do budynku Domu Studenta Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach.


Zapytanie cenowe ZC1/2013
Ogłoszenie o zapytaniu cenowym na świadczenie usług medycznych obejmujących badania profilaktyczne (okresowe, kontrolne i wstępne) pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.


Zamówienie Publiczne nr 20/2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na remont trzech pokoi na piątym piętrze Domu Studenta Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


Zamówienie Publiczne nr 21/2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę oleju opałowego lekkiego L-1 do celów grzewczych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.


Zamówienie Publiczne nr 22/2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi organizacji zimowych obozów szkoleniowych w Alpach Austriackich, w regionie narciarskim GERLITZEN, dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.


Zamówienie Publiczne nr 23/2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę aparatury naukowo-badawczej dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


Zamówienie Publiczne nr 24/2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na