Zamówienie Publiczne nr 01/2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługę kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości poniżej 200.000 Euro w trybie przetargu nieograniczonego


Zamówienie Publiczne nr 02/2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę i montaż mebli do zmodernizowanych pomieszczeń biurowych rektoratu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości poniżej 200.000 Euro w trybie przetargu nieograniczonego


Zamówienie Publiczne nr 03/2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę energii elektrycznej do obiektów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w trybie przetargu nieograniczonego


Zamówienie Publiczne nr 04/2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę materiałów biurowych, a także papieru do drukarek i ksero, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek dla Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach


Zamówienie Publiczne nr 05/2013


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługę organizacji zimowych obozów specjalizacji instruktorskiej (narciarstwo zjazdowe, snowboard) dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach