Zamówienie Publiczne nr 01/2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługę kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach u o wartości poniżej 200.000 Euro w trybie przetargu nieograniczonego


Zamówienie Publiczne nr 02/2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługę


Zamówienie Publiczne nr 03/2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługę


Zamówienie Publiczne nr 04/2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługę