Zamówienie publiczne - modernizacja auli wykładowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 72.

Odpowiedzi na pytania

  • Pytania i odpowiedzi

Wybór najkorzystniejszej ofert

  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty