Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi drukowania druków obejmujących druk, skład i wdrukowywanie danych związanych z prowadzeniem studiów, studiów doktoranckich, podyplomowych i kursów dokształcających na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Wybór najkorzystniejszej oferty

  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty