Lista zamówień publicznych realizowanych w roku 2015 przrz Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Wybór odpowiedniego przetargu z menu po lewewj stronie.
<<<<<<<< 

ZP 07/2015
Zamówienie publiczne na usługi drukowania druków obejmujących druk, skład i wdrukowywanie danych związanych z prowadzeniem studiów, studiów doktoranckich, podyplomowych i kursów dokształcających na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

ZP 06/2015
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi dydaktyczne związane z nauczaniem języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, francuskiego studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2015/2016 oraz 2016/2017.

ZP 05/2015
Zamówienie publiczne na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sprzętu pływającego nad Zatoką Pucką

ZP 04/2015
Zamówienie publiczne na usługi związane z organizacją letnich obozów szkoleniowych (żeglarstwo, kajakarstwo, ratownictwo wodne, terenowe formy aktywności ruchowej) dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach na Warmii i Mazurach.

ZP 03/2015
Zamówienie publiczne na "Świadczenie usług zdrowotnych w przedmiocie prowadzenia badań lekarskich dla studentów i kandydatów na studia w Akademii Wychowania im. J. Kukuczki w Katowicach"

ZP 02/2015
Zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej do obiektów AWF Katowice

ZP 01/2015
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługę kompleksowego utrzymania czystości w obiektach AWF Katowice