Lista zamówień publicznych realizowanych w roku 2015 przrz Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Wybór odpowiedniego przetargu z menu po lewewj stronie.
<<<<<<<< 

ZP 03/2015
Zamówienie publiczne na "Świadczenie usług zdrowotnych w przedmiocie prowadzenia badań lekarskich dla studentów i kandydatów na studia w Akademii Wychowania im. J. Kukuczki w Katowicach"

ZP 02/2015
Zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej do obiektów AWF Katowice

ZP 01/2015
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługę kompleksowego utrzymania czystości w obiektach AWF Katowice