Lista zamówień publicznych realizowanych w roku 2015 przrz Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Wybór odpowiedniego przetargu z menu po lewewj stronie.
<<<<<<<< 

ZP 02/2015
Zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej do obiektów AWF Katowice

ZP 01/2015
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługę kompleksowego utrzymania czystości w obiektach AWF Katowice