„Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach”.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki

Wybór oferty

  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty