Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "usługi obejmujące druk offsetowy i/lub cyfrowy, skład, naświetlanie, wykonanie fotokopii, korekty dwukrotnej, oprawa publikacji zwartych (monografie naukowe, podręczniki, skrypty), książki szyte drutem w oprawie półtwardej i twardej, lakierowane UV, pełny kolor (format B-5 oraz A-4) (projekt graficzny okładki w ramach ceny druku); dodatek wklejony do książki w postaci nagranej płyty przy nakładzie 150 egz. (cena za sztukę); druk periodyków na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ:

Wybór najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze