Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, modyfikacja 1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki

Wybór oferty

  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty