Lista zamówień publicznych realizowanych w roku 2016 przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Wybór odpowiedniego przetargu z menu po lewewj stronie.
<<<<<<<< 

ZP 07/2017
Ogłoszenie zamówieniu publicznym na „Remont pomieszczeń na I i III piętrze w Domu Studenta Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.”

ZP 06/2017
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi drukowania druków (skład i wdrukowywanie danych) związanych z prowadzeniem studiów, studiów doktoranckich, podyplomowych i kursów dokształcających na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

ZP 05/2017
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi związane z organizacją letnich obozów szkoleniowych (żeglarstwo, kajakarstwo, ratownictwo wodne, terenowe formy aktywności ruchowej) dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach na Warmii i Mazurach.

ZP 04/2017
Zamówienie publiczne na usługi związane z organizacją programowego obozu szkoleniowego z windsurfingu dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sprzętu pływającego nad Zatoką Pucką".

ZP 03/2017 UE UNIEWWAŻNIONY
Zamówienie publiczne na „Dostawę aparatury naukowo-badawczej dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników.

KO 01/2017
Przetarg nieograniczony - konkurs ofert na najem i wizualizację lokalu użytkowego znajdującego się w domu studenta przy ul. Mikołowskiej 72C w Katowicach.

ZP 02/2017

Zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej do obiektów Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

ZP 01/2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na świadczenie usług w zakresie prowadzenia badań lekarskich dla studentów i kandydatów na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach.