Zapytanie ofertowe na zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik 1 Formularz ofertowy,

Załącznik 2 Wykaz asortmentu

Załacznik 3 Wzór umowy