Instytut Nauk o Sporcie

 1. Centrum Badawcze Sportu – Research Center for Sports
  • Pracownia Ćwiczeń Oporowych
  • Pracownia Badań Czynnościowych Człowieka
  • Pracownia Hipoksji
  • Pracownia Siły i Mocy Mięśniowej
  • Pracownia Sprawności Psychomotorycznej
  • Pracownia Analiz w Sporcie

Instytut Badawczo – Rozwojowy Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Institute of Physiotherapy and Health Sciences

 1. Centrum Badania Bariery Krew – Mózg Blood-Brain Barrier Research Center 
 2. Centrum Badania i Promocji Zdrowego Starzenia - Center for Research and Development of Healthy Aging Strategies
 3. Centrum Kardiorehabilitacji i Telemedycyny - Center for Cardiac Rehabilitation and Telemedicine
 4. Centrum Badawczo Rozwojowe Fizjoterapii, Medycyny Sportowej i Kardiorehabilitacji
  • Laboratorium Badań Molekularnych
  • Laboratorium Analizy Ruchu
  • Laboratorium Elektromiografii i Badań Mięśni Dna Miednicy
  • Laboratorium Badania Aktywności Mózgu
  • Laboratorium Badania Bólu
  • Laboratorium Elastografiii Ultrasonografii Narządu Ruchu
  • Laboratorium Fizjoterapii i Fizjoprofilaktyki