Instytut Nauk o Sporcie

 1. Centrum Badawcze Sportu – Research Center for Sports
  • Pracownia Biochemii – Biochemistry Laboratory
  • Pracownia Kinezjologii – Kinesiology Laboratory
  • Pracownia Biomechaniki – Biomechanics Laboratory
  • Pracownia Badań Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej - Health Related Physical Activity Laboratory
  • Laboratorium Termometrii i Diagnostyki Funkcjonalnej – Thermometry and Functional Diagnostics Laboratory

Instytut Badawczo – Rozwojowy Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Institute of Physiotherapy and Health Sciences

 1. Centrum Badania Bariery Krew – Mózg Blood-Brain Barrier Research Center 
 2. Centrum Badania i Wdrażania Strategii Wspierającej Zdrowe Starzenie - Center for Research and Development of Healthy Aging Strategies
 3. Centrum Kardiorehabilitacji i Telemedycyny - Center for Cardiac Rehabilitation and Telemedicine
 4. Laboratorium Kardiorehabilitacji - Laboratory of Cardiac Rehabilitation