Instytut Nauk o Sporcie

Zespół badawczy 1

 • Pracownia Biochemii;
 • Laboratorium termometrii i diagnostyki funkcjonalnej;
 • Pracownia badań czynnościowych człowieka;

Zespół badawczy 2

 • Pracownia prozdrowotnej aktywności fizycznej;

Zespół badawczy 3

 • Pracownia Siły i Mocy Mięśniowej;
 • Pracownia Ćwiczeń Oporowych;
 • Pracownia Hipoksji;
 • Pracownia Sprawności Psychomotorycznej;
 • Pracownia Analiz w Sporcie;

Zespół badawczy 4

 • Pracownia kinezjologii;
 • Pracownia biomechaniki;

Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu

Centrum Badawczo Rozwojowe Fizjoterapii, Medycyny Sportowej i Kardiorehabilitacji

 • Laboratorium Badania Aktywności Mózgu;
 • Laboratorium Badania Bólu;
 • Laboratorium Badań Molekularnych;
 • Laboratorium Elastografiii Ultrasonografii Narządu Ruchu;
 • Laboratorium Fizjoterapii i Fizjoprofilaktyki;
 • Laboratorium Analizy Ruchu;
 • Laboratorium Elektromiografii i Badań Mięśni Dna Miednicy;
 • Laboratorium Kardiorehabilitacji;

Struktura Instytutów AWF Katowice jest określona w załączniku nr 3 do Regulaminu organizacyjnego AWF Katowice