Kadencja 2020 - 2024

Dziekan Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
 
dr Grzegorz Mikrut
________________________________________________________________
Prodziekan Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
.
.
.
.
.
.
dr Wojciech Chudy
_________________________________________________________________________
Prodziekan ds. kierunku zarządzanie

dr Agnieszka Górka-Chowaniec
_________________________________________________________________________
Prodziekan ds. kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
oraz spraw studenckich

dr Karina Nowak

 

 Załączniki:

Zarządzenie nr ZDWZSiT 5/2020