Kadencja 2020 - 2024

Dziekan Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
 
dr Grzegorz Mikrut
_________________________________________________________________________
Prodziekan ds. kierunku zarządzanie
dr Agnieszka Górka-Chowaniec
dr Agnieszka Górka-Chowaniec
_________________________________________________________________________
Prodziekan ds. kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
oraz spraw studenckich
dr Karina Nowak
dr Karina Nowak

 

 Załączniki:

Zarządzenie nr ZDWZSiT 5/2020