Kadencja 2020 - 2024

Dziekan Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
dr Grzegorz Mikrut

Prodziekan ds. kierunku zarządzanie
dr Agnieszka Górka-Chowaniec

Prodziekan ds. kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
dr Karina Nowak