Kadencja 2020 - 2024

Dziekan Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
dr Grzegorz Mikrut

Prodziekan ds. kierunku zarządzanie
dr Agnieszka Górka - Chowaniec  

Prodziekan ds. kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
dr Karina Nowak

 

_______________________________________________________________

Kadencja 2016 - 2020

Dziekan Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
dr hab. inż. Robert Roczniok, prof. AWF Katowice

Prodziekan ds. kierunku zarządzanie
dr Joanna Kantyka

Prodziekan ds. kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
dr Andrzej Szymański