Dziekan Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
dr Grzegorz Mikrut

Prodziekan ds. kierunku zarządzanie
dr Agnieszka Górka - Chowaniec  

Prodziekan ds. kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
dr Karina Nowak