Dziekan Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
dr hab. inż. Robert Roczniok, prof. AWF Katowice

Prodziekan ds. kierunku zarządzanie
dr Joanna Kantyka

Prodziekan ds. kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
dr Andrzej Szymański