Dziekan Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
dr hab. Zbigniew Waśkiewicz, prof. nadzw.

Prodziekan ds. studiów I stopnia
dr Piotr Halemba doc. AWF

Prodziekan ds. studiów II stopnia
dr hab. Stefan Nowak prof. nadzw. AWF

Prodziekan ds. nauki i rozwoju kierunku Zarządzanie
prof. dr hab. Romuald Szopa