Dziekan Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
dr hab. Zbigniew Waśkiewicz, prof. nadzw.

Prodziekan ds. studiów I stopnia
dr Piotr Halemba doc. AWF
Prodziekan ds. studiów II stopnia
dr Joanna Kantyka