Dziekan Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
dr hab. Zbigniew Waśkiewicz, prof. nadzw.

Prodziekan ds. studiów I stopnia kierunek Zarządzanie
dr Piotr Halemba doc. AWF

Prodziekan ds. studiów II stopnia kierunek Zarządzanie
dr Joanna Kantyka

Prodziekan ds. studiów I stopnia kierunek Turystyka i Rekreacja
dr Andrzej Hadzik

Prodziekan ds. studiów II stopnia kierunek Turystyka i Rekreacja
dr hab. Rajmund Tomik prof. nadzw.