Dziekan Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką

dr hab. Zbigniew Waśkiewicz, prof. nadzw.


Prodziekan ds. studiów I stopnia kierunek Zarządzanie
dr Piotr Halemba doc. AWF


Prodziekan ds. studiów I stopnia kierunek Turystyka i Rekreacja
dr Andrzej Hadzik

Prodziekan kierunek Zarządzanie
dr inż. Stefan Nowak