Kadencja 2020 - 2024

Dziekan Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
 
dr Grzegorz Mikrut
________________________________________________________________
.
Prodziekan Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
.
.
dr Wojciech Chudy
_________________________________________________________________________
.
.
Prodziekan ds. kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

dr Karina Nowak

 

 Załączniki:

Zarządzenie nr ZDWZSiT 5/2020
Zarządzenie nr ZDWZSiT 7/2021
Zarządzenie nr ZDWZSiT 13/2021