REKTOR
prof. dr hab. Grzegorz Juras

PROREKTOR ds. Dydaktyki i Studentów
dr hab. Rajmund Tomik, prof. AWF Katowice

PROREKTOR ds. Nauki
dr hab. Bogdan Bacik, prof. AWF Katowice

PROREKTOR ds. Promocji i Sportu
dr hab. Arkadiusz Stanula, prof. AWF Katowice

Dziekan Wydziału Fizjoterapii
dr hab. Anna Polak, prof. AWF Katowice

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego
dr Wiesław Garbaciak, prof. AWF Katowice

Dziekan Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
dr Grzegorz Mikrut

Dyrektor Administracyjny
dr Krzysztof Nowak

Dyrektor Finansowy
mgr Maria Wrona