REKTOR
prof. dr hab. Adam Zając

PROREKTOR ds. Dydaktyki i Studentów
dr hab. Rajmund Tomik prof. nadzw. AWF Katowice

PROREKTOR ds. Nauki
prof.dr hab. Andrzej Małecki

PROREKTOR ds. Rozwoju i Sportu
prof.dr hab. Grzegorz Juras

Dziekan Wydziału Fizjoterapii
prof.dr hab. Jakub Taradaj

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego
dr Wiesław Garbaciak, doc. AWF Katowice

Dziekan Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
dr Piotr Halemba doc. AWF

 

KANCLERZ
mgr Alina Komorowska

KWESTOR
mgr Maria Wrona

Z-ca Kanclerza ds. administracji
mgr inż. Wojciech Zdziebło