REKTOR
prof. dr hab. Adam Zając

PROREKTOR ds. Dydaktyki i Studentów
dr hab. Rajmund Tomik prof. nadzw. AWF Katowice

PROREKTOR ds. Nauki
prof.dr hab. Andrzej Małecki

PROREKTOR ds. Rozwoju i Sportu
dr hab. Grzegorz Juras prof. nadzw. AWF Katowice

Dziekan Wydziału Fizjoterapii
dr hab. Jakub Taradaj, prof. nadzw. AWF Katowice

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego
dr Wiesław Garbaciak, doc. AWF Katowice

Dziekan Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
prof. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz

 

KANCLERZ
mgr Alina Komorowska

KWESTOR
mgr Maria Wrona

Z-ca Kanclerza ds. administracji
mgr inż. Wojciech Zdziebło