REKTOR
prof. dr hab. Adam Zając

PROREKTOR ds. dydaktyki i studentów
dr hab. Krystyna Górna-Łukasik prof. nadzw. AWF Katowice

PROREKTOR ds. nauki
prof.dr hab. Andrzej Małecki

PROREKTOR ds. sportu
dr hab. Teresa Socha prof. nadzw. AWF Katowice

Dziekan Wydziału Fizjoterapii
dr hab. Cezary Kucio, prof. nadzw. AWF Katowice

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego
dr Wiesław Garbaciak, doc. AWF Katowice

Dziekan Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
dr hab. Zbigniew Waśkiewicz, prof. nadzw. AWF Katowice

 

KANCLERZ
mgr Maciej Górski

KWESTOR
mgr Maria Wrona

Z-ca Kanclerza ds. administracji
mgr inż. Wojciech Zdziebło