REKTOR

  • dr hab Zbigniew Waśkiewicz prof. nadzw.

PROREKTOR DS. NAUKI i SPORTU

  • prof. dr hab. Adam Zając prof. nadzw.

PROREKTOR DS. DYDAKTYKI i SPRAW STUDENCKICH

  • dr Wiesław Garbaciak

KANCLERZ

  • mgr Maciej Górski

KWESTOR

  • mgr Maria Wrona

Z-ca Kanclerza ds. administracji

  • mgr inż. Wojciech Zdziebło