REKTOR

dr hab Zbigniew Waśkiewicz prof. nadzw.

PROREKTOR DS. NAUKI i SPORTU

dr hab. Adam Zając prof. nadzw.

PROREKTOR DS. DYDAKTYKI i SPRAW STUDENCKICH

dr Wiesław Garbaciak