ZR 13/2014 z dnia ------------- 2014 roku
w sprawie

ZR 12/2014 z dnia 26 marca 2014 roku
w sprawie powołania zespou sekcji do obsługi rekrutacji

ZR 11/2014 z dnia 26 marca2014 roku
w sprawie powołania uczelnianej komisji rekrutacyjnej

ZR 10/2014 z dnia 20 marca2014 roku
w sprawie wysokości stawek w rekrutacji

ZR 09/2014 z dnia 07 marca 2014 roku
w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach na 2013 rok

ZR 08/2014 z dnia  ------------2014 roku
w sprawie

ZR 07/2014 z dnia ------------2014 roku
wsprawie

ZR 06/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku
w sprawie terminów rekrutacji 2014 2015

ZR 05/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku
w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych

ZR 04/2014 z dnia 21 stycznia 2014 roku
W sprawie  ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia dydaktyczne na obozach szkoleniowych, obozach turystyki kwalifikowanej i obozach

ZR 03/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku
w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Wychowania Fizycznego

ZR 02/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku
W sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Fizjoterapii.

ZR 01/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku
W sprawie powołania Komisji Stypendialnej Własnego Funduszu Stypendialnego AWF ds. AZS