ZR 06/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku
W sprawie terminów rekrutacji 2014 2015

ZR 05/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku
W sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych

ZR 04/2014 z dnia 21 stycznia 2014 roku
W sprawie  ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia dydaktyczne na obozach szkoleniowych, obozach turystyki kwalifikowanej i obozach

ZR 03/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku
w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Wychowania Fizycznego

ZR 02/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku
W sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Fizjoterapii.

ZR 01/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku
W sprawie powołania Komisji Stypendialnej Własnego Funduszu Stypendialnego AWF ds. AZS