Obowiązująca treść Regulaminu studiów podyplomowych została zatwierdzona uchwałą senatu AWF Katowice nr AR001-009-IX/2023 z dnia   26.09.2023r.

Obowiązuje od: Plik
01 października 2023r.
Wersje archiwalne:  
   


Załączniki:

Regulamin Studiów Podyplomowych