Regulamin mieszkańca Domu Studenta AWF Katowice

zatwierdzony Zarządzeniem Rektora nr 106/2020
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Termin obowiązywania Plik
01 stycznia 2021 PDF
załącznik 01 PDF