Regulamin mieszkańca Domu Studenta AWF Katowice zatwierdzony jest Zarządzeniem Rektora nr 106/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Termin obowiązywania Plik PDF
od 01 stycznia 2021
załącznik 1